ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πολιτιστικό και Συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου

Λεωφ.Πλαστήρα 10 Κομμένο - Μπεντένι