ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πειραιώς 256 Ταύρος

τηλ.2106510973