Θέατρο «Σοφούλη»

Θεμιστοκλή Σοφούλη και Τραπεζούντος

Τηλ. Κρατήσεων: 2310423925

Πρόσβαση με λεωφορείο του ΟΑΣΘ: Νο 5 στάση Βερβελίδη