Θέατρο "ΘΥΜΕΛΗ  Έλλης Βοζικιάδου"

Μοσχονησίων 32

Πλατεία Αμερικής

τηλ.2108657677