Θέατρο "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STUDIO"

Ερεχθείου 22

Κουκάκι

τηλ2109248328