ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ακαδημίας 59-61

Ακαδημία

τηλ.2103612461