Θέατρο "ΑΚΡΟΠΟΛ"

Ιπποκράτους 9-11

Ακαδημία

τηλ.2103643700