Θέατρο "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ"

Σπύρου Πάτση και

Μαραθωνομάχων8

Βοτανικός

τηλ.2104830330