Θέατρο "ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ"

Αγίου Διονυσίου

Πάτρα

τηλ.6955514155