ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ-ΘΕΑΤΡΟ «το Τρένο στο Ρουφ»

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ,

επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

Τηλ. 210 5298922 / 6937 604988