Θέατρο "ΠΟΡΕΙΑ"

Τρικόρφων 3-5 &

3ης Σεπτεμβρίου

Πλατεία Βικτωρίας

τηλ.2108210991