Θέατρο "ΠΚ"

Καμοσούλη 30

& Ρενέ Πυώ 2

Νέος Κόσμος

τηλ.2109011677