Θέατρο "ΕΝ ΑΡΧΗ"

Μιχαήλ Βόδα 13

Πλατεία Αττικής

τηλ.2108810496