Θέατρο "ΕΛΥΖΕ"

Νυμφαίου 12

Ιλίσια

τηλ.2107771766