Πολύτεχνο

(Σχολεμβούργου 39 – Τένεδος,

Νέο Φρούριο)

ΚΕΡΚΥΡΑ