Θέατρο "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ"

Λέσβου 8 και Απειράνθου Κυψέλη

τηλ.2108645400