ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ακ.Κων/νου 22-24

Ομόνοια

τηλ.2105288173