ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου και

Βασιλέως Γεωργίου Πειραιάς

τηλ.2104143310