Θέατρο "ΔΙΑΧΡΟΝΟ"

Πυθέου 52

Νέος Κόσμος

τηλ.2107233229