Θέατρο "ΑΚΑΔΗΜΟΣ"

Ιπποκράτους 17 Ακαδημία

τηλ.2103625119