"ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ"

Εταιρεία Θεάτρου

Ευμολπιδών 45 Γκάζι

τηλ.2103464380