ΘΕΑΤΡΟ «ΣΗΜΕΙΟ»

Χαριλάου Τρικούπη 4 -πίσω από την Πάντειο

Καλλιθέα-17671

          Τηλ.  210 9229579

          6976494351