“Νεοελληνικό Θέατρο”

Σπ. Τρικούπη 34 και

Κουντουριώτου

Εξάρχεια

Τηλ. 210 8253489