ΘΕΑΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ»

Φρυνίχου 10, Πλάκα, 10558,

Αθήνα, τηλ.: 2114089670