Θέατρο “ΑΘΗΝΑ”

Δεριγνύ 10 και Πατησίων

Παιδίο του Άρεως

Τηλ. 210 8237330