Θέατρο «ΚΑΠΠΑ»

Κυψέλης 2 Κυψέλη

Τηλ. 210 8827000 - 7707227