Θέατρο «ΒΙΚΤΩΡΙΑ»

Μαγνησίας 5 και

Γ’ Σεπτεμβρίου

Πλατεία Βικτωρίας

Τηλ. 210 8233125