Χώρος Τέχνης & Δράσης

«ΒΡΥΣΑΚΙ»

Βρυσακίου 17 Πλάκα

Τηλ. 210 3210179