Θέατρο «Λαμπέτη»

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106,

Τηλ. 210 6457086