ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ,

Μεσογείων 59  Αθήνα 

τηλ.210 77 11 333