Θέατρο «ΑΡΓΩ»

Ελευσινίων 15 Μεταξουργείο

Τηλ. 210 5201684