ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΘΕΑΤΡΟ
Θρακομακεδόνων Αρχελάου & Σολωμού 2
Αχαρνές Αττικής
ΤΗΛ. 21 0243 5220