Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγμένης 40,

(Μετρό Ακρόπολη), Αθήνα

Τηλ. 210 9214248 - 6944 301678