Χώρος Τέχνης & Πολιτισμού Pleiades

(Κοδράτου 9, Μεταξουργείο)