Θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου»

(Αβέρωφ 13, Καβάλα)

 

τηλέφωνα  2510. 220876 – 7, ώρες γραφείου.