ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Δεξίππου 5 και Πλατεία Ταξιαρχών

Πλάκα

Τηλ.6974450680