ΘΕΑΤΡΟ "ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ"

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ. 2118009838