"Επήρεια- Πολιτισμός"

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44

απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν.

Πληροφορίες στο 210 8647725