Θέατρο Όψεις,

Γαρδικίου 8 Καρδίτσα.

Τηλ 24410 80971