Εσωθέατρο

Ακταίου 3, Θησείο

                                                                       (πλησίον σταθμού του Ηλεκτρικού)
                                                                                     Τηλ : 2103410224