Θεατρική Σκηνή

«μικρή Πλάνη»

Δικαιάρχου 106-108

Παγκράτι

Τηλ. 210 7019616