Από Κοινού Θέατρο

Ευπατριδών 4, Γκάζι

τηλ. 211 4057249