Πολυχώρος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Σπάρτης 14

Πλατεία Αμερικής

τηλ. 2108673655