ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

"ΑΘΗΝΑΪΣ"

Καστοριάς 34-36

Βοτανικός

τηλ.2103480000