Θέατρο "ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ"

Μαραθωνομάχων 8

Κολωνός

τηλ.2105125600