ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ"

Σπάρτης 14

Πλατεία Αμερικής

τηλ.2108673655