Θέατρο "ΤΣΑΪ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ"

Λαοδικείας 18

Ιλίσια

τηλ.2110120936