Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ "ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ"/ΥΠΟΓΕΙΟ

Πεσμαζόγλου 5 Κέντρο

τη.2103228706