Θέατρο ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

"ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΤΖΟΣ"

Κυψέλης 15

Κυψέλη

τηλ.2108812289